مقالات بیمه

پرداخت دیه بیمه ایران چقدر طول می کشد؟ | توضیح کامل

زمان پرداخت دیه بیمه ایران

دیه، در لغت به معنای خون‌بها یا ارش است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به مالی که به سبب جنایت به نفس یا نقص عضو به مجنی‌علیه یا قائم مقام او پرداخت می‌شود، اطلاق می‌شود.

در اسلام، دیه به عنوان مجازات نقدی برای جنایت علیه نفس و نقص عضو تعیین شده است و میزان آن در قرآن و روایات اسلامی ذکر شده است. هدف از دیه، محافظت از جان و سلامتی انسان و جبران ضرر و زیان به مجنی‌علیه است.

در قانون مجازات اسلامی ایران نیز، دیه به عنوان مجازات نقدی برای جنایت علیه نفس و نقص عضو تعیین شده است. میزان دیه هر سال توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می‌شود و به ریال و بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شود.

دیه از نوع‌های مختلفی مانند دیه نفس، دیه نقص عضو و دیه منافع است که هر کدام بر اساس شرایط و جنبه‌های خاصی پرداخت می‌شود.

در برخی موارد، دیه به طور کامل پرداخت نمی‌شود و ممکن است مواردی مانند مستی مجرم یا ناتوانی عقلی او تأثیرگذار باشد و باعث کاهش میزان دیه می‌شود. همچنین، دیه حق الناس است و به ورثه مجنی‌علیه تعلق می‌گیرد و در صورت فوت مجنی‌علیه، دیه به ورثه او پرداخت می‌شود.

مهم بودن نکاتی مانند صلح و گذشت در مسائل مربوط به دیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پرداخت دیه بیمه ایران چقدر طول می کشد؟

زمان لازم برای پرداخت دیه بیمه ایران به عوامل مختلفی وابسته است. این عوامل شامل موارد زیر می‌شوند:

۱. نوع حادثه: در صورتی که حادثه مربوط به تصادفات رانندگی باشد، فرآیند پرداخت دیه به طور معمول سریع‌تر از سایر حوادث مانند جراحت یا فوت انجام می‌شود.

۲. میزان و شدت جراحات: اگر جراحات ناشی از حادثه به صورت جزئی باشند، فرآیند پرداخت دیه سریع‌تر انجام خواهد شد.

۳. کامل بودن مدارک: اگر تمامی مدارک مورد نیاز به طور کامل به شرکت بیمه ارائه شود، فرآیند پرداخت دیه سریع‌تر انجام می‌شود. لذا اهمیت دارد که تمامی مدارک لازم را به درستی و کامل به شرکت بیمه ارائه دهید.

۴. پیگیری و تعامل با شرکت بیمه: پیگیری مداوم و ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه می‌تواند به تسریع فرآیند پرداخت دیه کمک کند. بنابراین، مهم است که در ارتباط با شرکت بیمه باشید و به درخواست‌ها و نیازهای آنها پاسخ دهید.

به طور کلی، می‌توان گفت که زمان لازم برای پرداخت دیه بیمه ایران ممکن است بین یک هفته تا چند ماه متغیر باشد.

فرایند بررسی و پرداخت دیه در صورت حادثه به شرح زیر انجام می‌شود:

 • اعلام خسارت: بیمه‌گذار (مقصر)، مصدوم یا وراث متوفی با تکمیل “فرم اعلام خسارت جانی (دیه)”، خسارت خود را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اعلام می‌کنند.
 • تکمیل اطلاعات: اطلاعات تکمیل شده توسط مراجعه‌کننده، امضا و تائید می‌شود و همراه با مدارک مورد نیاز به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده می‌شود.
 • بازخوانی پرونده: پس از دریافت فرم تکمیل شده، کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با وارد کردن شماره بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه خسارت، وجود و اعتبار بیمه‌نامه را بررسی کرده و اطلاعات بیمه‌نامه را در پرونده ضمیمه می‌کند.
 • تایید بیمه‌نامه: پس از تایید بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با درخواست ارسال مدارک مورد نیاز به دادگاه، از مراجعه‌کننده یا نماینده این اداره خواستار ارسال مدارک می‌شود. مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:
 1. کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه
 2. برگ‌های بازجویی طرفین حادثه
 3. اوراق پزشکی قانونی (مصدوم)
 4. برگ معاینه جسد یا جواز دفن (در صورت فوت)
 5. اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه‌نامه مقصر حادثه
 6. اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه
 7. اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه
 8. اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
 9. فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
 10. گزارش‌های تکمیلی مانند گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و غیره.

در صورتی که خسارت حادثه به تاخیر افتاده یا مغایرتی در پرونده وجود داشته باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث می‌تواند مدارک بالینی مصدوم را از طریق نامه‌ای از بیمارستان دریافت کند. سپس با تکمیل مدارک و با توجه به خسارت وارد شده، یکی از دو حالت زیر رخ می‌دهد:

 1. پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث:
  در این صورت، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مراحل پیگیری خسارت را انجام می‌دهد.
 2. پیگیری خسارت خارج از اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث: در این صورت، پرونده خسارت به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌شود تا مجوز رسیدگی به خسارت صادر شود.

اگر خسارت داخل حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، آن را بررسی کرده و مجوز رسیدگی به خسارت را صادر کرده و به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌کند. سپس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت، مراحل پیگیری را انجام می‌دهد.

اگر خسارت وارد شده خارج از حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، پرونده خسارت به همراه فرم شورای خسارت جانی (دیه) به شورای فنی ارجاع داده می‌شود. اگر شورای فنی مجوز رسیدگی به خسارت را صادر کند، آن را به اداره نظارت بر خسارت ارسال کرده و سپس اداره نظارت بر خسارت مجوز را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌کند. سپس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت، مراحل پیگیری را انجام می‌دهد.

پس از تکمیل مدارک، کارشناس اداره خسارت مدارک را بررسی می‌کند. این بررسی بر اساس حادثه رخ داده شده صورت می‌گیرد و دو حالت زیر ممکن است رخ دهد:

1. در صورت وقوع جرح:
کارشناس اداره خسارت رای صادر شده در دادگاه را با گزارش پزشکی قانونی مقایسه می‌کند. در صورت تطابق، مبلغ قابل پرداخت محاسبه می‌شود.

2. در صورت درخواست بیمه‌گذار و با نظر پزشک معتمد بیمه:
پرداخت علی‌الحساب مبلغ خسارت ممکن است. پس از محاسبه مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت، حواله پرداخت خسارت در چهار نسخه صادر و توزیع می‌شود:

– یک نسخه به دادگاه ارسال می‌شود.
– یک نسخه به مراجعه‌کننده تحویل داده می‌شود.
– نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.
– نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌شود.

در صورت عدم تطابق رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی، مدارک جهت بررسی به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود. پس از دریافت نظر پزشک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق دفتر حقوقی بیمه ایران موضوع را به دادگاه اطلاع می‌دهد. سپس بر اساس نظر دادگاه، مراحل قبلی پیگیری می‌شود.

در صورت وقوع فوت به علت حادثه، پس از بررسی مدارک مربوط به فوت، بر اساس نرخ دیه تعیین شده، حواله پرداخت خسارت در چهار نسخه صادر و توزیع می‌گردد:

– یک نسخه به دادگاه ارسال می‌شود.
– یک نسخه به مراجعه‌کننده تحویل داده می‌شود.
– نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.
– نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌شود.

اقدامات لازم در صورت عدم تطابق رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی

در صورت عدم تطابق رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی، اقدامات زیر ممکن است انجام شود:

1. ارجاع به پزشک مشاور بیمه: مدارک مربوط به حادثه و گزارش پزشکی به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود. پزشک مشاور بیمه می‌تواند مواردی مانند بررسی دوباره گزارش پزشکی، مشاهده مستندات بیشتر، مشاوره با پزشکان تخصصی و… را انجام دهد.

2. ارسال به دفتر حقوقی بیمه: پس از دریافت نظر پزشک مشاور بیمه، اداره خسارت می‌تواند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را از طریق دفتر حقوقی بیمه به دادگاه ارائه دهد. این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی به دادگاه درباره نظر پزشک مشاور و اخذ دستورات قانونی می‌باشد.

3. پیگیری بر اساس نظر دادگاه: پس از دریافت نظر دادگاه در مورد بررسی پزشکی، اقدامات لازم برای پیگیری بیمه‌نامه‌های شخص ثالث انجام می‌شود. ممکن است بیمه شرکت بر اساس تصمیم دادگاه، وظایف جدیدی را مشخص کرده و دستورات لازم را صادر کند.

در کل، در صورت عدم تطابق رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی، مدارک جهت بررسی و بحث به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود و پس از دریافت نظر و دستورات قانونی، اقدامات بیمه‌نامه و در صورت لزوم پیگیری های قانونی انجام می‌شود.

سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه

سابقه بیمه ایران در زمینه پرداخت دیه به طولانی بودن و پیچیدگی مشکلات اشاره دارد. این شرکت در طول سال‌ها با چالش‌های مختلفی در این زمینه مواجه شده است.

به عنوان نقاط قوت سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. سابقه طولانی: بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه در ایران، سابقه طولانی در پرداخت دیه دارد که نشان از تجربه و توانایی آن در این زمینه است.

۲. شبکه گسترده: بیمه ایران دارای شبکه گسترده‌ای در سراسر کشور است که به شرکت امکان ارائه خدمات به مشتریان در سراسر ایران را می‌دهد. این امر می‌تواند بهبود قابل توجهی در فرآیند پرداخت دیه به معنای کاهش زمان و مشکلات مربوطه داشته باشد.

۳. تنوع خدمات: بیمه ایران انواع مختلفی از خدمات بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهد. این تنوع اجازه می‌دهد که نیازهای مختلف مشتریان، از جمله پرداخت دیه، به خوبی پوشش داده شود.

از طرفی، برخی از نقاط ضعف در سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه عبارتند از:

۱. تأخیر در پرداخت: در برخی موارد، بیمه ایران در پرداخت دیه به ذینفعان تأخیر می‌کند که می‌تواند باعث نارضایتی و مشکلات برای طرفین شود.

۲. فرایند پیچیده: فرآیند دریافت دیه از بیمه ایران ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشد که می‌تواند برای ذینفعان این فرآیند را دشوار کند.

۳. مشکلات قانونی: در برخی موارد، اختلافات قانونی بین بیمه ایران و ذینفعان در مورد میزان دیه یا نحوه پرداخت آن وجود دارد که ممکن است باعث کندشدن روند پرداخت دیه شود.

در کل، سابقه بیمه ایران در زمینه پرداخت دیه متناوب است. این شرکت تلاش‌های زیادی برای بهبود خدمات خود در این زمینه انجام داده است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند رسیدگی و بهبود همتن بازنویسی شده:

سابقه بیمه ایران در زمینه پرداخت دیه، طولانی و پیچیده است. این شرکت در طول سال‌ها با چالش‌های مختلفی در این زمینه مواجه شده است.

به عنوان نقاط قوت سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سابقه طولانی: بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه در ایران، سابقه طولانی در پرداخت دیه دارد.

2. شبکه گسترده: این شرکت دارای شبکه گسترده‌ای در سراسر کشور است که امکان ارائه خدمات به مشتریان در سراسر ایران را فراهم می‌کند.

3. تنوع خدمات: بیمه ایران انواع مختلفی از خدمات بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهد که نیازهای مختلف مشتریان را پوشش می‌دهد.

از طرفی، برخی از نقاط ضعف سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه عبارتند از:

1. تأخیر در پرداخت: در برخی موارد، بیمه ایران در پرداخت دیه به ذینفعان تأخیر می‌کند.

2. فرایند پیچیده: فرآیند دریافت دیه از بیمه ایران ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشد.

3. مشکلات قانونی: در برخی موارد، اختلافات قانونی بین بیمه ایران و ذینفعان در مورد میزان دیه یا نحوه پرداخت آن وجود دارد.

در مجموع، سابقه بیمه ایران در زمینه پرداخت دیه مختلط است. این شرکت در طول سال‌ها تلاش‌های زیادی برای بهبود خدمات خود در این زمینه انجام داده است، اما هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود.

نکاتی در مورد سابقه بیمه ایران در پرداخت دیه عبارتند از:

– میزان رضایت مشتریان از خدمات بیمه ایران در زمینه پرداخت دیه متفاوت است.
– بیمه ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود خدمات خود در زمینه پرداخت دیه انجام داده است.
– در صورت بروز مشکل در دریافت دیه از بیمه ایران، می‌توانید به مراجع ذیصلاح مانند بیمه مرکزی یا قوه قضائیه شکایت کنید.

سوالات متداول در مورد پرداخت دیه بیمه ایران

1. چه زمانی باید به بیمه ایران برای دریافت دیه جانی مراجعه کرد؟

 • پس از وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت، باید در اسرع وقت به بیمه ایران مراجعه کنید.

2. چه مدارکی برای دریافت دیه جانی لازم است؟

 • مدارک هویتی و بیمه‌ای مقصر حادثه
 • کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه
 • برگ‌های بازجویی طرفین حادثه
 • اوراق پزشکی قانونی (مصدوم)
 • برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت
 • سایر گزارش‌های تکمیلی

3. فرآیند بررسی و پرداخت دیه چقدر طول می‌کشد؟

 • فرآیند بررسی و پرداخت دیه به طور معمول بین یک هفته تا چند ماه طول می‌کشد.
 • این مدت زمان به عواملی مانند نوع حادثه، میزان و شدت جراحات، کامل بودن مدارک و پیگیری مراجعه‌کننده بستگی دارد.

4. چه کسی می‌تواند دیه جانی را دریافت کند؟

 • در صورت فوت، دیه به وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
 • در صورت جرح، دیه به مصدوم تعلق می‌گیرد.

5. مبلغ دیه چگونه تعیین می‌شود؟

 • مبلغ دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی و جدول دیه تعیین می‌شود.
 • مبلغ دیه هر سال توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می‌شود.

6. آیا دیه به صورت کامل پرداخت می‌شود؟

 • در برخی موارد، ممکن است دیه به صورت کامل پرداخت نشود.
 • برای مثال، اگر مقصر حادثه تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد، شرکت بیمه فقط تا سقف تعهدات بیمه‌نامه دیه را پرداخت می‌کند.

7. در چه صورت می‌توان به دیه اعتراض کرد؟

 • اگر به میزان دیه تعیین شده اعتراض دارید، می‌توانید به کمیسیون تخصصی دیه مراجعه کنید.

8. آیا می‌توان از وکیل برای دریافت دیه کمک گرفت؟

 • بله، می‌توانید از وکیل برای دریافت دیه کمک بگیرید.
 • وکیل می‌تواند در مراحل مختلف فرآیند دریافت دیه به شما کمک کند.

9. برای پیگیری روند پرداخت دیه به کجا باید مراجعه کرد؟

 • می‌توانید برای پیگیری روند پرداخت دیه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث در شعبه مربوطه مراجعه کنید.
 • همچنین می‌توانید از طریق سامانه آنلاین بیمه ایران روند پرداخت دیه را پیگیری کنید.

10. در صورت بروز مشکل در دریافت دیه چه باید کرد؟

 • اگر در دریافت دیه با مشکل مواجه شدید، می‌توانید به مراجع ذیصلاح مانند بیمه مرکزی یا قوه قضائیه شکایت کنید.

ممنون که تا پایان مقاله “پرداخت دیه بیمه ایران چقدر طول می کشد؟” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا