مقالات ارزدیجیتال

کارت های امروز GoldVerse در 28 تیر

GoldVerse Daily Bounty 18 July

کارت های امروز GoldVerse در 28 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 18 July

تبلیغات

کارت اول: کارت DRC-20 Token که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم: کارت SHIB در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Satoshi که در بخش Influencers قرار دارد.

کارت های امروز GoldVerse در 27 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 17 July

کارت اول: کارت Sol Pair که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Fred هست، این کارت را که در بخش Influencers قرار دارد تا سطح 16 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت MANEKI که در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Draper که در بخش Influencers قرار دارد. پیش نیاز این کارت نیز در همین بخش قرار دارد. کارت Musk را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

بعضی از کارت‌های پیش نیاز خودشون کارت پیش نیاز دارند. ولی در روزهای قبل معرفی شدند، برای اینکه مطلب طولانی نشود معرفی نشدند اگر در پیش نیاز کارتی مشکل داشتید اسم آن کارت را در این مقاله جستجو کنید، حتما جواب خود را پیدا خواهید کرد. تا کامبوی فردا ایام بکام.

کارت های امروز GoldVerse در 26 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 16 July

کارت اول : کارت TRC-20 Token است. این کارت در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم: کارت DOGBTC در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Tone که در بخش Influencers قرار دارد. پیش نیاز این کارت نیز در همین بخش قرار دارد. کارت Carlson-Wee را تا سطح 13 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت های امروز GoldVerse در 25 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 15 July

کارت اول: کارت DRC-20 Token که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم: کارت MAGA در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Musk که در بخش Influencers قرار دارد. پیش نیاز این کارت نیز در همین بخش قرار دارد. کارت Sam را تا سطح 13 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت های امروز GoldVerse در 24 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 14 July

کارت اول: کارت DOT Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم: کارت Brett که در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم : کارت Carlson-Wee است. این کارت و پیش نیازهای آن در بخش Influencers قرار دارند. مراحل زیر را برای فعال سازی این کارت دنبال کنید:

 • کارت Rochard تا سطح 7 ارتقا دهید.
 • کارت Larsen را تا سطح 9 ارتقا دهید.
 • کارت Durov تا سطح 12 ارتقا دهید.

کارت های امروز GoldVerse در 23 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 13 July

کارت اول : کارت USDT Pairs که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Fred هست، این کارت را که در بخش Influencers قرار دارد تا سطح 7 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت SLERF که در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Lubin است. این کارت را که در بخش Influencers قرار دارد تا سطح 15 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت Morehead که در بخش Influencers قرار دارند.

کارت های امروز GoldVerse در 22 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 12 July

کارت اول : کارت ATOM Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Saylor هست، این کارت را که در بخش Influencers قرار دارد تا سطح 9 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت POPCAT که در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Lubin است. این کارت را که در بخش Influencers قرار دارد تا سطح 14 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت سوم و همه پیش نیازهای آن در بخش Influencers قرار دارند. کارت سوم کارت Vitalic است. برای فعال سازی این کارت مراحل زیر را دنبال کنید:

کارت Srinivasan تا سطح 15 ارتقا دهید

کارت CZ تا سطح 10 ارتقا دهید.

کارت Morehead تا سطح 11 ارتقا دهید.

کارت های امروز GoldVerse در 21 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 11 July

کارت اول : کارت AVAX Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیازهای این کارت در بخش Influencers قرار دارند. مراحل زیر را برای فعال سازی کارت دنبال کنید:

 • کارت Novogratz تا سطح 10 ارتقا دهید.
 • کارت Maye تا سطح 11 ارتقا دهید.
 • کارت AVAX Blockchain را بخرید.

کارت دوم: کارت SNDY که در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Lubin است که در بخش Influencers قرار دارد. این کارت را تا سط 11 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت Neuner که در بخش Influencers قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Sam است که در همین بخش قرار دارد. کارت Sam را تا سطح 6 ارتقا دهید تا کارت Neuner فعال و قابل خریداری شود.

کارت های امروز GoldVerse در 20 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 10 July

کارت اول : کارت LTC Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Saylor هست، این کارت را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت MANEKI که در بخش Memecoins قرار دارد. این کارت چند پیش نیاز دارد که همگی در بخش Influencers قرار دارند. مراحل زیر را دنبال کنید تا کارت اصلی فعال شود.

 • کارت Laura را تا سطح 5 ارتقا دهید.
 • کارت Sergey را تا سطح 11 ارتقا دهید.
 • کارت Cathie Wood را تا سطح 12 ارتقا دهید.
 • کارت Trump را تا سطح 7 ارتقا دهید.

کارت سوم: کارت سوم و همه پیش نیازهای آن در بخش Influencers قرار دارند. کارت سوم کارت Meltem است. برای فعال سازی این کارت مراحل زیر را دنبال کنید:

 • کارت Paul را تا سطح 6 ارتقا دهید.
 • کارت Satoshi را تا سطح 10 ارتقا دهید.
 • کارت Snoop را تا سطح 12 ارتقا دهید.
 • کارت Bruce را تا سطح 14 ارتقا دهید.

کارت های امروز GoldVerse در 19 تیر

GoldVerse Daily Bounty for 9 July

کارت اول: این کارت و پیش نیاز آن هر دو در بخش Blockchain قرار دارند. کارت اول TRC-20 Token است. پیش نیاز این کارت، کارت TRX Blockchain هست. این کارت را تا سطح 15 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت MAGA در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Do Kwon است که در بخش Influencers قرار دارد. کارت پیش نیاز را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت Meltem است. که در بخش Influencers قرار دارد.

کارت های امروز GoldVerse در 18 تیر

GoldVerse Daily Bounty 8 July

کارت اول: کارت DOT Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Maye هست که در بخش Influencers قرار دارد. این کارت را تا سطح 9 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت SHIB در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Jesse که در بخش Influencers قرار دارد.

کارت های امروز GoldVerse در 17 تیر

GoldVerse Daily Bounty 7 July

کارت اول : کارت XRP Ledger که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Saylor هست، که در بخش Influencers قرار داد. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم: کارت Floki که در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Do Kwon می باشد که در بخش Influencers قرار دارد، این کارت را تا سطح 9 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم : کارت Spanos است. این کارت و پیش نیازهای آن همگی در بخش Influencers قرار دارند. برای فعال‌سازی این کارت مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. کارت Anthony را تا سطح 11 ارتقا دهید.
 2. کارت Jimmy را تا سطح 15 ارتقا دهید.
 3. کارت Jesse را تا سطح 16 ارتقا دهید.

کارت های امروز GoldVerse در 16 تیر

GoldVerse Daily Bounty 6 July

کارت اول: کارت DRC-20 Token که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم: کارت BONE در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت سوم: کارت Anthony که در بخش Influencers قرار دارد. این کارت دو پیش نیاز که هر دو در این بخش قرار دارند مراحل زیر را دنبال کنید:

 1.  کارت Adam را تا سطح 11 ارتقا دهید
 2. کارت Mia Khalifa را تا سطح 8 ارتقا دهید
 3. کارت Adam را بخرید.

https://t.me/GoldVerseBot/app?startapp=ref_QdTJBZ

کارت های امروز GoldVerse در 15 تیر

GoldVerse Daily Bounty 5 July

کارت اول: کارت PEPE در بخش Memecoins قرار دارد.

کارت دوم: کارت Neuner که در بخش Influencers قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Sam است که در همین بخش قرار دارد. کارت Sam را تا سطح 6 ارتقا دهید تا کارت Neuner فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: کارت Fred که در بخش Influencers قرار دارد. این کارت دو پیش نیاز که هر دو در این بخش قرار دارند مراحل زیر را دنبال کنید:

 1.  کارت Larry را تا سطح 7 ارتقا دهید
 2. کارت Garlinghouse را تا سطح 9 ارتقا دهید
 3. کارت Fred را بخرید.

کارت های امروز GoldVerse در 14 تیر

GoldVerse Daily Bounty 4 July

کارت اول : کارت Mia Khalifa که در بخش Influencers قرار دارد.

کارت دوم: کارت Brett که در بخش Memecoins قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Do Kwon می باشد که در بخش Influencers قرار دارد، این کارت را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم : کارت LTC Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Saylor هست، این کارت را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

نحوه وارد کردن کارت‌های روزانه GoldVerse

بازی ایردراپ GoldVerse هم کارت روزانه دارد و با خرید سه کارت علاوه بر استخراج خودکار این ربات 100 هزار سکه رایگان بگیرید. ما هر روز این کارتها و کارت‌های پیش نیاز را به شما معرفی خواهیم کرد.

در صورتی که عضو ایردراپ نیستید بر روی نماد بازی در زیر کلیک کنید:

پس از عضویت مطابق تصویر زیر وارد صفحه اصلی ربات خواهید شد. بر روی Mine کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی Mine در صفحه اصلی وارد صفحه زیر خواهید شد.

در بخش Mine سه نوع کارت داریم، کارت‌های بخش Blockchain ، بخش Memecoins ، بخش Influencers.

ممنون که تا پایان مقاله ” کارت های امروز GoldVerse ” با ما همراه بودید

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا