مقالات ارزدیجیتال

کارت های امروز Gemz در 28 تیر + کارت‌های پیش نیاز

دیلی کمبو 28 تیر Gemz

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 28 تیر

Gemz Daily Combo for 18 July

تبلیغات

کارت اول : کارت اینفلوئنسر NFT (NFT Influencers) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت دوم: کارت محافظ گوش ( Ear Protection) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم : کارت ان اف تی های بازی ( Gaming NFTS) که در بخش ویژه (Specials) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد. اگر قبلا این کارت را فعال نکرده آید در قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 27 تیر

Gemz Daily Combo for 17 July

کارت اول : کارت مخزن اکسیژن ( O2Tank) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم : کارت POAPها (POAPS) که در بخش ویژه (Specials) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد.

کارت سوم: کارت مشتقات (Derivatives) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 8 نفر به ربات است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 26 تیر

Gemz Daily Combo for 16 July

کارت اول : کارت معتاد به کنفرانس های کریپتو (Crypto conference Junkie) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت دوم: کارت اجاره ریگ (Rig Rentals) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت سوم: کارت POAPها (POAPS) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 25 تیر

Gemz Daily Combo for 15 July

کارت اول: کارت POAPها (POAPS) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 2 دوست جدید است و دعوت‌های قبلی شما محاسبه نمی شود.

کارت دوم : کارت ادغام اتریوم( Ethereum Merge) که در بخش ویژه(Special) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد.

کارت سوم : کارت تجهیزات هوای سرد (Cold Weather gear) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 24 تیر

Gemz Daily Combo for 14 July

کارت اول: کارت محافظ گوش ( Ear Protection) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم: کارت طراح تجربه کاری (UX) (UX Designer) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت سوم : کارت ان اف تی های بازی ( Gaming NFTS) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای آنها فعال شود.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 23 تیر

Gemz Daily Combo for 13 July

کارت اول : کارت میم کوین ها (Memecoins) که در بخش ویژه (Specials) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد.

کارت دوم : کارت چکمه های محکم ( Sturdy Boots) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم : کارت لایه 2ها ( Layer 2s ) که در بخش ویژه(Special) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت یک نفر به ربات است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 22 تیر

Gemz Daily Combo for 12 July

کارت اول: کارت مربی چابک (Agile Coach) است که در بخش کارگران(Workers) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت مدیر پروژه پر انرژی (Wired PM)است که در همین بخش قرار دارد. کارت پیش نیاز را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت دوم : کارت انفجار دیفای (Defi Explosion) است که در بخش ویژه قسمت موجود قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت ادغام اتریوم ( Ethereum Merge) که در همین بخش قرار دارد.

کارت سوم: کارت بازار گاوی (Bull Market) که در بخش ویژه (Specials) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای آنها فعال شود.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 21 تیر

Gemz Daily Combo for 11 July

کارت اول : کارت مخزن اکسیژن ( O2Tank) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم: کارت محافظ گوش ( Ear Protection) در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم : کارت ادغام اتریوم( Ethereum Merge) که در بخش ویژه(Special) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 15 نفر به ربات است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 20 تیر

Gemz Daily Combo for 10 July

کارت اول : اولین بیت کوین استخراج شده (Mined FIrst Bitcoin) که در بخش ویژه(Special) قسمت مالکیت(Owned) قرار دارد.

کارت دوم : نگهبانان بلاک(Block Bouncers) در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت سوم: کوچ نشین دیجیتال (Digital Nomad) در بخش کارگران (workers) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 19 تیر

Gemz Daily Combo for 9 July

کارت اول : کارت حفاری بلاک باستر (Blockbuster excavation) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت دوم : کارت رادیو دستی ( Hand Radio) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم: کارت ETH در برابر SEC که در بخش ویژه(Special) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت دو نفر جدید به این ربات است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 18 تیر

Gemz Daily Combo 8 July

کارت اول : کارت کیف ابزار( Tool Bag) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم : کارت بازار گاوی (Bull Market) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای آنها فعال شود.

کارت سوم: کارت میم کوین ها (Memecoins) که در بخش ویژه (Specials) قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد.

https://t.me/gemzcoiN_bot/tap_now?startapp=73fvlC-UGG6qPFY7hHUlbiJ

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 17 تیر

Gemz Daily Combo 7 July

کارت اول : کارت معتاد به کنفرانس های کریپتو (Crypto conference Junkie) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد. این کارت در قسمت کارت‌های دیروز هم بود، اگر برای شما غیرفعال است کارت پیش نیاز آن را فعال نکرده اید، به کارت‌های دیروز مراجعه کنید تا کارت پیش نیاز آن را فعال کنید.

کارت دوم : کارت جرثقیل رمزنگاری ( Crypto Crane) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت سوم : کارت میم کوین ها (Memecoins) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 16 تیر

Gemz Daily Combo 6 July

کارت اول: کارت استیل کوین ها (Stablecoins) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای دیگران فعال شود. حتی دو نفر می توانند برای همدیگر کارت را بفرستند تا برای هر دو فعال شود.

کارت دوم : کارت حفاری بلاک باستر (Blockbuster excavation) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت سوم : کارت معتاد به کنفرانس های کریپتو (Crypto conference Junkie) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد . پیش نیاز این کارت، کارت بطری آب (Water Bottle) هست که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال و قابل خرید شود

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 15 تیر

Gemz Daily Combo 5 July

کارت اول: کارت کارآموز (Intern) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت دوم: کارت کنفرانس اتریوم دنور(Denver ETH Conference) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت سوم: کارت بطری آب ( Water Bottle) هست که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 14 تیر

Gemz Daily Combo 4 July

کارت اول: کارت سوشال فای (SocialFi) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای دیگران فعال شود. حتی دو نفر می توانند برای همدیگر کارت را بفرستند تا برای هر دو فعال شود.

کارت دوم: کارت اولین بیت کوین استخراج شده (Mined FIrst Bitcoin) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت خواهر و برادر پذیرنده اولیه (Early Adopter Sibling) هست. این کارت در بخش کارگران(Workers) قرار دارد این کارت را سطح 5 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت خدمات مبادله (Swap Service) هست که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 13 تیر

Gemz Daily Combo 3 July

کارت اول : کارت جعبه کمک های اولیه (First Aid Box) است که در بخش تجهیزات(Gear) قرار دارد.

کارت دوم: کارت به یاد دوج ( Remembering Doge) که در بخش ویژه (Specials) قرار دارد. اگر قبلا آنرا فعال کرده آید در قسمت مالکیت(Owned) قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت سوم: کارت کلنگ (Pickaxe) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. برای فعالسازی این کارت باید یکنفر را به بازی دعوت کنید.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 12 تیر

Gemz Daily Combo 2 July

کارت اول : کارت تجهیزات هوای سرد (Cold Weather gear) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم : کارت مبلغ بلاک چین (Blockchain Evangelist) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت سوم: کارت طراح تجربه کاری (UX) (UX Designer) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 11 تیر

Gemz Daily Combo 1 July

کارت اول: کارت مخزن اکسیژن (O2 Tank) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت دوم: کارت اولین اعتبارسنج اتریوم (First ETH Validator) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت اجاره ریگ (Rig Rentals) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد، این کارت را تا سطح 20 ارتقا دهید تا کارت اولین اعتبارسنج اتریوم برای شما فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: کارت استادان معدن (Mine Masters) که در بخش خدمات(Service) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت کلنگ (Pickaxe) است که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. کارت کلنگ را تا سطح 14 ارتقا دهید تا کارت استادان معدن برای شما فعال و قابل خریداری شود.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 10 تیر

کارت اول: کارت کارآفرین سریالی (Serial Entrepreneur ) در بخش کارگران(Workers) قرار دارد.

کارت دوم : کارت خویشاوندان کنجکاو (Curious Inlaws) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت جعبه کمک های اولیه (First Aid Box) است که در بخش تجهیزات(Gear) قرار دارد. کارت جعبه کمک های اولیه را تا سطح 7 ارتقا دهید تا کارت خویشاوندان کنجکاو برای شما فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم : کارت زنجیره دوستی(Friendship Chain) که در بخش ویژه (Specials) در قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد. این کارت در کارت‌های روزانه 8 تیر هم بود، اگر آنروز آنرا فعال نکرده اید، این کارت در همان بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. روش فعالسازی این کارت در کارت‌های 8 تیر توضیح داده شده است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 9 تیر

کارت اول : کارت لامپ (Lamp) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت ماسک گاز (Gas Mask) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. کارت ماسک گاز را تا سطح 4 ارتقا دهید تا کارت لامپ برای شما فعال شود

کارت دوم : کارت مبلغ بلاک چین (Blockchain Evangelist) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت سوم : کارت دستکش های محافظ (Protective Gloves) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 8 تیر

کارت اول : کارت زنجیره دوستی(Friendship Chain) که در بخش ویژه(Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت از طرف دیگران برای شما فرستاده شود و خریدنی نیست می توانید این کارت برای دوستتان بفرستید و از او هم بخواهید این کارت را برای شما بفرستد.
کارت دوم : کارت شریک شکاک(Skeptical Partner) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.
کارت سوم: کارت مدیر عامل دست و پا چلفتی(Awkward CEO) که در بخش کارگران(Workers) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت 10 نفر توسط شما به این بازی است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 7 تیر

کارت اول: کارت خدمات مبادله (Swap Service) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت دوم : کارت طناب کوهنوردی (Climbing Rope) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد

کارت سوم: کارت رایانه آب خنک (Water Cooled PC) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. این کارت چند روز پیش هم در دسته کارت‌های روزانه بود. اگر پیش نیاز آن را فعال نکردید، طبق دستور فعال کنید. پیش نیاز این کارت، ارتقا کارت خمیر حرارتی (Thermal Paste) در بخش تجهیزات (Gear) تا سطح 6 می باشد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 6 تیر

کارت اول: کارت هدیه رایگان ( Airdrop) که در بخش ویژه (Specials) در قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد. این کارت در کارت‌های روزانه 2 تیر هم بود، اگر آنروز آنرا فعال نکرده اید، این کارت در همان بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. روش فعالسازی این کارت در کارت‌های 2 تیر توضیح داده شده است.

کارت دوم: کارت توسعه دهنده بک اند منزوی (Reclusive Backend Developer) که در کارگران ( Workers ) قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 5 نفر برای پیوستن ایردراپ Gemz است

کارت سوم: کارت کیف پول سخت افزاری ( Hardware Wallet) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. این کارت در دیلی کمبو 30 و 31 خرداد هم بود اگر کارت برای شما غیرفعال است باید کارتهای پیش نیاز آن را فعال کنید. برای دریافت این کارت مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. کارت برادر فناوری ( Tech Bro ) در بخش کارگران ( Workers ) را تا سطح 4 ارتقا دهید.
  2. کارت کیف ابزار ( Tool Bag ) در بخش تجهیزات (Gear) را تا سطح 9 ارتقا دهید.
  3. حالا می توانید کارت کیف پول سخت افزاری ( Hardware Wallet) را انتخاب کنید.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 5 تیر

کارت اول: کارت اجاره قاطر (Mule Rentals) که در بخش خدمات (Services) قرار دارد.

کارت دوم : کارت تجهیزات هوای سرد (Cold Weather gear) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم : کارت دستکش های محافظ (Protective Gloves) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 4 تیر

کارت اول : کارت برادر فناوری ( Tech Bro ) در بخش کارگران ( Workers ) قرار دارد.

کارت دوم : کارت کنفرانس اجماع (Consensus Conference) در بخش ویژه (Specials) در قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت سوم: کارت هدیه رایگان (Free Gift: Airdrop) که در بخش ویژه (Specials) در قسمت مالکیت (Owned) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 3 تیر

کارت اول: کارت حفاری بلاک باستر (Blockbuster Excavation) که در بخش خدمات (Service) قرار دارد.

کارت دوم: کارت مخزن اکسیژن (O2 Tank) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد.

کارت سوم: کارت طراح تجربه کاری (UX) (UX Designer) که در بخش کارگران (Workers) قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 2 تیر

کارت اول: کارت به یاد دوج ( Remembering Doge) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد.

کارت دوم: کارت رایانه آب خنک (Water Cooled PC) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. این کارت دو روز پیش هم در دسته کارت‌های روزانه بود. اگر پیش نیاز آن را فعال نکردید، طبق دستور فعال کنید. پیش نیاز این کارت، ارتقا کارت خمیر حرارتی (Thermal Paste)  در بخش تجهیزات (Gear) تا سطح 6 می باشد.

کارت سوم: کارت هدیه رایگان (Free Gift: Airdrop) که در بخش ویژه (Specials) قسمت موجود (Available) قرار دارد. این کارت خریدنی نیست و  یک کارت هدیه است و برای فعال شدن این کارت، باید از طرف دیگران برای شما فرستاده شود. شما هم می توانید این کارت را برای دیگران بفرستید تا این کارت برای دیگران فعال شود. حتی دو نفر می توانند برای همدیگر کارت را بفرستند تا برای هر دو فعال شود.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 1 تیر

کارت اول: کارت کلاه ایمنی ( Hard Hat) که در بخش تجهیزات (Gear)  قرار دارد.

کارت دوم: کارت کلنگ (Pickaxe) که در بخش تجهیزات (Gear)  قرار دارد. برای فعالسازی این کارت باید یکنفر را به بازی دعوت کنید.

کارت سوم: کارت مدیر پروژه پر انرژی ( Wired PM) که در بخش کارگران ( Workers ) قرار دارد.

نکته: در بعضی از گوشی ها ربات به زبان فارسی است، در بعضی از موارد معادل فارسی کارتها از نظر ترجمه کاملا صحیح نیستند ولی برای اینکه شما کارت را سریع پیدا کنید عین اسم فارسی کارتی که در ربات نوشته شده در اینجا ذکر شده است.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 31 خرداد

کارت اول: کارت کلنگ (Pickaxe) که در بخش تجهیزات (Gear)  قرار دارد. برای فعالسازی این کارت باید یکنفر را به بازی دعوت کنید.

کارت دوم: کارت کیف پول سخت افزاری ( Hardware Wallet) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. این کارت در دیلی کمبو دیروز هم بود اگر کارتهای پیش نیاز آن را فعال نکردید، اگر برای دریافت این کارت مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. کارت برادر فناوری ( Tech Bro ) در بخش کارگران ( Workers ) را تا سطح 4 ارتقا دهید.
  2. کارت کیف ابزار ( Tool Bag ) در بخش تجهیزات (Gear) را تا سطح 9 ارتقا دهید.
  3. حالا می توانید کارت کیف پول سخت افزاری ( Hardware Wallet) را انتخاب کنید.

کارت سوم: کارت رایانه آب خنک (Water Cooled PC) که در بخش تجهیزات (Gear) قرار دارد. پیش نیاز این کارت، ارتقا کارت خمیر حرارتی (Thermal Paste)  در بخش تجهیزات (Gear) تا سطح 6 می باشد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 30 خرداد

کارت اول: کارت Hardware Wallet که در بخش Gear قرار دارد. برای دریافت این کارت مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. کارت Tech Bro در بخش Workers را تا سطح 4 ارتقا دهید
  2. کارت Tool Bag در بخش Gear را تا سطح 9 ارتقا دهید
  3. حالا می توانید کارت Hardware Wallet را انتخاب کنید.

کارت دوم: کارت Sturdy Boots که در بخش Gear قرار دارد.

کارت سوم: کارت Hash Haven که در بخش Services قرار دارد.

کارت های امروز Gemz + دیلی کمبو 29 خرداد

کارتهای بازی GEMZ هر روز ساعت 3:30 صیح در ربات GEMZ قرار می گیرد و شما می توانید 5 میلیون سکه دریافت کنید.

کارت اول: کارت Knee Pads که در بخش Gear قرار دارد

کارت دوم : کارت NFT Influencer که در بخش Workers قرار دارد.

کارت سوم: Reclusive Backend Developer که در بخش بخش Workers قرار دارد. پیش نیاز این کارت معرفی 5 نفر با لینک شما برای ورود به این ربات و عضویت آنها با لینک شما می باشد.

ممنون که تا پایان مقاله “کارت های امروز Gemz ” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

ایردراپ Gemz چیست؟ + آموزش تصویری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا