مقالات بیمه

طرح پرداخت دیه فوری بیمه ایران چیست؟

دیه، در حقوق و قوانین مربوط به تصادفات و آسیب‌های ناشی از عملیات رانندگی به معنای جبران خسارت‌های مالی و جانی است که به زیاندیدگان یا خانواده‌های آنان پرداخت می‌شود. در واقع، دیه به عنوان یک نوع تعویض خسارت، به زیاندیدگان یا وراث قانونی آنان پرداخت می‌شود تا خسارت‌های مالی و جانی که در نتیجه تصادف یا حادثه‌ای به آنان وارد شده است، جبران شود.

تبلیغات

مبلغ دیه بستگی به شرایط و قوانین مربوطه دارد و معمولاً توسط پزشکی قانونی یا مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود. در برخی کشورها، بیمه‌های شخص ثالث برای رانندگان الزامی است تا در صورت وقوع حادثه، دیه به زیاندیدگان پرداخت شود. در صورت عدم بیمه‌بودن راننده یا وجود تناقض در قوانین مربوطه، روش‌ها و مقدار پرداخت دیه ممکن است متفاوت باشد.

دیه معمولاً شامل جبران هزینه‌های پزشکی، خسارت‌های مالی از جمله دستمزد از دست رفته، هزینه‌های درمان و ترمیم، هزینه‌های خدمات تکمیلی و متفرقه مانند خدمات روانشناختی و حمایتی و همچنین خسارات جانی می‌شود.

طرح پرداخت دیه فوری در بیمه ایران چیست؟

طرح پرداخت دیه فوری در بیمه ایران یک طرح است که به زیاندیدگان تصادفات رانندگی، بدون نیاز به رفتن به دادگاه و طی کردن مراحل قضایی، امکان دریافت تا 85% از مبلغ غرامت جانی را به صورت فوری فراهم می‌کند.

شرایط استفاده از طرح پرداخت دیه فوری عبارتند از:

1. مقصر حادثه باید بیمه شخص ثالث معتبر از بیمه ایران را داشته باشد.
2. حداقل 10 روز از تاریخ وقوع حادثه گذشته باشد.
3. میزان دیه توسط پزشکی قانونی تعیین شده باشد.
4. رضایت کتبی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی برای دریافت دیه فوری به دست آمده باشد.
5. مدارک مورد نیاز باید به شعبه بیمه ایران ارائه شود.

مدارک مورد نیاز برای استفاده از طرح پرداخت دیه فوری شامل موارد زیر است:

1. گزارش حادثه رانندگی
2. گزارش پزشکی قانونی
3. شناسنامه و کارت ملی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی
4. شماره حساب بانکی
5. رضایت کتبی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی

مراحل دریافت دیه فوری به شرح زیر است:

1. زیاندیده یا وراث قانونی متوفی به همراه مقصر حادثه به شعبه بیمه ایران مراجعه می‌کنند.
2. مدارک مورد نیاز تحویل داده می‌شوند.
3. فرم‌های مربوطه تکمیل می‌شوند.
4. با بیمه ایران در مورد میزان غرامت توافق می‌شود.
5. تا 85% از مبلغ غرامت جانی به صورت فوری دریافت می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از طرح پرداخت دیه فوری به شرح زیر است:

مزایا:
– دریافت سریع غرامت جانی
– جلوگیری از طولانی شدن مراحل قضایی
– کاهش مشکلات مالی زیاندیدگان

معایب:
– عدم دریافت 15% باقی مانده غرامت
– احتمال عدم توافق با بیمه ایران در مورد میزان غرامت

در نهایت، استفاده یا عدم استفاده از طرح پرداخت دیه فوری بستگی به شرایط شما و نیازهایتان دارد. مناسب است که قبل از تصمیم گیری، شرایط و نیازهای خود را به دقت بررسی کنید.

فرایند پرداخت دیه در شرکت‌های بیمه

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به صورت زیر انجام می‌شود:

بعد از وقوع حادثه، بیمه‌گذار (مقصر)، مصدوم و یا وراث متوفی با پر کردن “فرم اعلام خسارت جانی (دیه)”، خسارت خود را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اعلام می‌کنند. سپس، اطلاعات تکمیل شده توسط مراجعه‌کننده امضا و تائید می‌شود و به‌همراه مدارک مذکور در بیمه‌نامه، به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده می‌شود.

پس از دریافت فرم تکمیل شده، کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با استفاده از سیستم پایه یونیکس و با وارد کردن شماره بیمه‌نامه، وجود و اعتبار بیمه‌نامه را بررسی و اطلاعات بیمه‌نامه را استخراج کرده و به پرونده اضافه می‌کند.

پس از تایید بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق مراجعه کننده یا نماینده خود، نامه‌ای به دادگاه ارسال می‌کند و درخواست ارسال مدارک موردنیاز را می‌نماید. مدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده عبارتند از:

1. کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه
2. برگ‌های بازجویی طرفین حادثه
3. اوراق پزشکی قانونی (مصدوم)
4. برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت
5. اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه‌نامه مقصر حادثه
6. اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه
7. اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه
8. اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
9. فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
10. سایر گزارش‌های تکمیلی مانند: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که خسارت به تاخیر افتاده یا مغایرتی در پرونده وجود داشته باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مدارک بالینی مصدوم را از طریق نامه‌ای از بیمارستان دریافت می‌کند.

با توجه به خسارت وارد شده، مراحل زیر در پیگیری خسارت صورت می‌گیرد:

1. در صورتی که اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اختیارات لازم برای پیگیری خسارت را داشته باشد، پیگیری خسارت توسط آن اداره انجام می‌شود.

2. در صورتی که اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اختیارات لازم برای پیگیری خسارت را نداشته باشد، پرونده خسارت به همراه فرم شورای خسارت جانی (دیه) به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌شود.

3. اگر خسارت در حد اختیارات اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، خسارت را بررسی و مجوز رسیدگی به خسارت را صادر کرده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.

4. کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز رسیدگی، پیگیری مراحل خسارت را انجام می‌دهد.

5. در صورتی که خسارت وارد آمده در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نباشد، پرونده خسارت به همراه فرم شورای خسارت جانی (دیه) جهت دریافت مجوز پیگیری خسارت به شورای فنی ارجاع داده می‌شود.

6. در صورتی که رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای فنی باشد، پس از بررسی پرونده، مجوز پیگیری خسارت صادر و به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌شود.

7. پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت از شورای بیمه‌های اتومبیل، اداره نظارت بر خسارت مجوز صادر شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.

8. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت، مراحل پیگیری خسارت را انجام می‌دهد.

پس از تکمیل مدارک، مراحل زیر در بررسی خسارت و صدور رای صادر می‌شود:

1. در صورتی ککه بیمه شخص ثالث وجود داشته باشد، ابتدا باید به شرکت بیمه اطلاع داده شود و مدارک مورد نیاز را ارائه کنید. این مدارک ممکن است شامل اسنادی مانند گزارش تصادف، عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به خسارت، شاهدان، گزارش پلیس و دیگر اطلاعات مربوطه باشد.

2. بعد از ارسال مدارک، شرکت بیمه ممکن است یک کارشناس بیمه برای بررسی موقعیت ارسال کند. این کارشناس می‌تواند محل وقوع حادثه را بازدید کند و مدارک و شواهد مربوطه را بررسی کند.

3. پس از بررسی خسارت و تایید مدارک، شرکت بیمه می‌تواند به شما اطلاع دهد که خسارت تحت پوشش بیمه است یا خیر. در صورت تایید، شرکت بیمه ممکن است به شما خسارت را جبران کند یا هزینه‌های تعمیر و بازسازی را پرداخت کند. در صورت عدم تایید، شرکت بیمه به شما دلیل رد درخواست را اعلام خواهد کرد.

4. در صورتی که شما با تصمیم شرکت بیمه موافق نباشید یا مخالفتی داشته باشید، می‌توانید اعتراض خود را اعلام کنید و به شرکت بیمه درخواست توضیحات بیشتری بدهید. شرکت بیمه ممکن است اعتراض شما را مورد بررسی قرار دهد و مجدداً تصمیم خود را اعلام کند.

مراقب باشید که هر شرکت بیمه ممکن است مراحل و رویه‌های خاص خود را برای پیگیری خسارت داشته باشد. بهتر است با شرکت بیمه خود تماس بگیرید و از آنها جزئیات دقیق مربوط به فرایند پیگیری خسارت دریافت کنید.

تفاوت دیه زن و مرد

تفاوت دیه اعضاء زن و مرد در قانون مجازات اسلامی ایران به صورت زیر است:

در قانون مجازات اسلامی ایران، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. این موضوع در ماده 550 این قانون به صراحت ذکر شده است:

“دیه زن در مورد جنایات عمدی و شبه عمدی نصف دیه مرد است.”

تفاوت در نقش اقتصادی و اجتماعی زن و مرد در زمان وضع قانون: در زمان تدوین قانون مجازات اسلامی، نقش اقتصادی و اجتماعی زن و مرد در جامعه ایران متفاوت بود. به طور کلی، مردان نان آور خانواده بودند و زنان وظایف خانه داری و تربیت فرزندان را بر عهده داشتند. بر این اساس، قانونگذار دیه مرد را به عنوان نان آور خانواده بیشتر از دیه زن تعیین کرد.

تفاوت در قوای جسمانی زن و مرد: به طور کلی، قوای جسمانی مردان از زنان بیشتر است. بر این اساس، قانونگذار دیه مرد را به دلیل توانایی بیشتر در انجام کار و فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر از دیه زن تعیین کرد.

انتقادات به تفاوت دیه زن و مرد:

تبعیض آمیز بودن: بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، این تفاوت را تبعیض آمیز و مغایر با اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی می‌دانند.

عدم تناسب با شرایط جامعه امروز: با توجه به تغییرات در نقش‌های اقتصادی و اجتماعی زن و مرد در جامعه امروز، این تفاوت دیگر توجیه پذیر نیست.

پیشنهادات برای رفع این مشکل:

برابر کردن دیه زن و مرد: برخی از حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند که دیه زن و مرد برابر شود.

تعیین دیه بر اساس معیارهای دیگر: برخی دیگر پیشنهاد می‌کنند که دیه بر اساس معیارهای دیگری مانند سن، شغل و توانایی اقتصادی فرد تعیین شود.

در حال حاضر، لایحه‌ای برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در آن دیه زن و مرد برابر شده است.

سوالات متداول:

1. طرح پرداخت دیه فوری بیمه ایران چیست؟

طرحی است که به زیاندیدگان در تصادفات رانندگی، بدون نیاز به حکم دادگاه و طی مراحل قضایی، امکان دریافت تا 85% غرامت جانی را به صورت فوری می‌دهد.

2. شرایط استفاده از طرح پرداخت دیه فوری چیست؟

 • مقصر حادثه باید دارای بیمه شخص ثالث معتبر از بیمه ایران باشد.
 • حداقل 10 روز از تاریخ وقوع حادثه گذشته باشد.
 • میزان دیه توسط پزشکی قانونی تعیین شده باشد.
 • رضایت کتبی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی برای دریافت دیه فوری اخذ شده باشد.
 • مدارک مورد نیاز به شعبه بیمه ایران ارائه شده باشد.

3. مدارک مورد نیاز برای استفاده از طرح پرداخت دیه فوری چیست؟

 • گزارش حادثه رانندگی
 • گزارش پزشکی قانونی
 • شناسنامه و کارت ملی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی
 • شماره حساب بانکی
 • رضایت کتبی زیاندیده یا وراث قانونی متوفی

4. مراحل دریافت دیه فوری چیست؟

 1. مراجعه زیاندیده یا وراث قانونی متوفی به همراه مقصر حادثه به شعبه بیمه ایران
 2. ارائه مدارک مورد نیاز
 3. تکمیل فرم‌های مربوطه
 4. توافق با بیمه ایران بر سر میزان غرامت
 5. دریافت تا 85% غرامت جانی به صورت فوری

5. مزایای استفاده از طرح پرداخت دیه فوری چیست؟

 • دریافت سریع غرامت جانی
 • جلوگیری از طولانی شدن مراحل قضایی
 • کاهش مشکلات مالی زیاندیدگان

6. معایب استفاده از طرح پرداخت دیه فوری چیست؟

 • دریافت 15% باقی مانده غرامت پس از طی مراحل قضایی
 • احتمال عدم توافق با بیمه ایران بر سر میزان غرامت

7. در چه صورت می‌توان از طرح پرداخت دیه فوری استفاده کرد؟

 • در تصادفات رانندگی که منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد.
 • در تصادفات رانندگی که منجر به جرح شده باشد و زیاندیده نیاز به پرداخت هزینه‌های درمان داشته باشد.

8. چه کسانی می‌توانند از طرح پرداخت دیه فوری استفاده کنند؟

 • زیاندیده مستقیم حادثه
 • وراث قانونی متوفی در صورت فوت زیاندیده

9. در صورت عدم رضایت زیاندیده از میزان دیه فوری چه باید کرد؟

 • زیاندیده می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و شکایت خود را مطرح کند.
 • زیاندیده می‌تواند از طریق داوری، اختلاف خود را با بیمه ایران حل کند.

10. برای اطلاعات بیشتر در مورد طرح پرداخت دیه فوری به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

 • به وب سایت بیمه ایران مراجعه کنید: http://iraninsurance.ir/
 • با مرکز پاسخگویی بیمه ایران تماس بگیرید: 09668
 • به شعب بیمه ایران مراجعه کنید.

ممنون که تا پایان مقاله “طرح پرداخت دیه فوری بیمه ایران چیست” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا