مقالات ارزدیجیتال

Cat ID Paws Daily Combo for 18 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 28 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 18 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 28 تیر

Card1: Wrose (Neighbor)

تبلیغات

Card3:  Fork X Spoon (Petshop)

Card3:   Meow Toys (Petshop)

Cat ID Paws Daily Combo for 17 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 27 تیر

Card1: Hoitte (Neighbor)

Card2: Hribo (Neighbor)

Card3: Drink Bottle (Petshop)

Cat ID Paws Daily Combo for 16 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 26 تیر

Card1: Brave (Neighbor)

Card2: Shon (Neighbor)

Card3: Sunni (Neighbor)

Cat ID Paws Daily Combo for 15 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 25 تیر

پیش نیاز کارت‌های دوم و سوم دعوت یک نفر می باشد

کارت اول: کارت Set که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Brian که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت سوم: کارت  Cookies است که در بخش Petshop قرار دارد.

Cat ID Paws Daily Combo for 14 July

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 24 تیر

کارت اول: کارت Set که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Ofin Office است که در بخش Office قرار دارد.

کارت سوم: کارت  Cut Orange Doll که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 23 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 13 July

کارت اول: کارت ROC که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت   Bite a  Worm است که در بخش Petshop قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 3 نفر می باشد.

کارت سوم: کارت  Smart DeGi که در بخش Community قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 22 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 12 July

هر سه کارت امروز در بخش Neighbor قرار دارند

کارت اول: کارت ROC

کارت دوم: کارت Set

کارت سوم: کارت Zuxcy

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 21 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 11 July

کارت اول : کارت Chubby است که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Insta Office است که در بخش Office قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از 3 نفر است.

کارت سوم: کارت  Toy story است که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 20 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 10 July

کارت‌های دوم و سوم هر دو در بخش Petshop قرار دارند و پیش نیاز آنها دعوت 2 نفر به ربات می باشد.

کارت اول: کارت Fork X Spoon است که در بخش Petshop قرار دارد.

کارت دوم: کارت meow Toys

کارت سوم: کارت Toys Story

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 19 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for 9 July

کارت اول : کارت Rury است که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Drink Bottle است که در بخش Petshop قرار دارد.

کارت سوم: کارت Fork X Spoon است که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 19 تیر

Cat ID Paws Daily Combo for  8 July

کارت اول : کارت Fanny است که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Cheese Office است که در بخش Office قرار دارد.

کارت سوم: کارت Little Toys است که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 17 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 7 July

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

https://t.me/catidpawsbot/mypaw?startapp=73FVLc

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 16 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 6 July

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

پیش نیاز کارت اول و سوم دعوت یکنفره به ربات است.

کارت اول : کارت Hoitte که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Ferny که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت سوم: کارت Jogjia Ton که در بخش Community قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 15 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 5 July

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

کارت اول : کارت Calico که در بخش Neighbor قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از یک نفر است.

کارت دوم: کارت Orfane که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت سوم: کارت Cat Nitizen که در بخش Community قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 14 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 4 July

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

کارت اول : کارت Hribo که در بخش Neighbor قرار دارد. پیش نیاز این کارت دعوت از یک نفر است.

کارت دوم: کارت Whito که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت سوم: کارت YouTube Office که در بخش Office قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 13 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 3 July

کارت اول : کارت Stay Office که در بخش Office قرار دارد.

کارت دوم: کارت  Yummy food که در بخش Petshop قرار دارد.

کارت سوم: کارت Star Cookies که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 12 تیر

Cat ID Paws Daily Combo 2 July

کارت اول : کارت Stay Office که در بخش Office قرار دارد.

کارت دوم: کارت Wool Toys که در بخش Petshop قرار دارد.

کارت سوم: کارت Nomve که در بخش Community قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 11 تیر+2 میلیون

Cat ID Paws Daily Combo 1 July

کارت اول: کارت ROC که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم: کارت Whiten که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت سوم : کارت Saicide Office که در بخش Office قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 10 تیر+2 میلیون

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

کارت اول: کارت Mass که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم : کارت  Facebook Office که در بخش Office قرار دارد.

کارت سوم: کارت Bite a Worm که در بخش Petshop قرار دارد.

کارتهای امروز Cat ID Paws در تاریخ 9 تیر+2 میلیون

دیلی کمبو بازی Cat ID Paws در قسمت Zone قرار دارد. هر روز با انتخاب 3 کارت صحیح 2 میلیون سکه جایزه بگیرید.

کارت اول: کارت Robby که در بخش Neighbor قرار دارد.

کارت دوم : کارت Little Toys که در بخش Petshop قرار دارد.

کارت سوم: کارت Nomve که در بخش Community قرار دارد.

ممنون که تا پایان مقاله “کارتهای امروز Cat ID Paws” همراه ما بودید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا