مقالات بیمه

فرانشیز بیمه بدنه ایران چقدر است؟

فرانشیز خسارت بیمه بدنه ایران

فرانشیز در بیمه به معنای مبلغی یا درصدی از خسارت است که بیمه‌گذار موظف به پرداخت آن است و بقیه مبلغ خسارت توسط شرکت بیمه تامین می‌شود. به عبارت دیگر، فرانشیز نشان‌دهنده سهم بیمه‌گذار در جبران خسارت است.

تبلیغات

هدف اصلی از تعیین فرانشیز، کاهش حق بیمه است. با تقسیم ریسک بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه، فرانشیز به کاهش مبلغ حق بیمه منجر می‌شود. این بدان معنی است که بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه، مقداری از خسارت را خود تحمل می‌کند.

علاوه بر کاهش حق بیمه، فرانشیز همچنین می‌تواند به جلوگیری از رسیدگی به خسارت‌های کوچک کمک کند. در صورتی که خسارتی کمتر از مبلغ یا درصد تعیین شده برای فرانشیز باشد، بیمه شرکت معمولاً مسئولیت جبران آن را نمی‌پذیرد و این امر می‌تواند به صرفه‌جویی در وقت و منابع شرکت بیمه منجر شود.

در بیمه، فرانشیز می‌تواند به صورت ثابت یا درصدی تعیین شود. در فرانشیز ثابت، یک مبلغ ثابت در زمان وقوع حادثه از مبلغ خسارت کسر می‌شود. اما در فرانشیز درصدی، یک درصد از مبلغ خسارت توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

همچنین، فرانشیز می‌تواند برای انواع مختلف حوادث متفاوت باشد. به عنوان مثال، فرانشیز برای تصادف و سرقت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. این نوع فرانشیز نشان می‌دهد که در هر نوع حادثه، میزان مسئولیت بیمه‌گذار ممکن است متفاوت باشد.

فرانشیز بیمه بدنه ایران چقدر است؟

بخشی از هر خسارت به عنوان فرانشیز توسط بیمه‌گذار تحمل می‌شود. جزئیات آن به شرح زیر است:
– فرانشیز خسارتهای جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی برای همه وسایل نقلیه به شرح زیر است:
– فرانشیز خسارت اول: 10 درصد از مبلغ خسارت، حداقل 500,000 ریال
– فرانشیز خسارت دوم و بعدی: 20 درصد از مبلغ خسارت، حداقل 500,000 ریال
– در صورت رخداد هر یک از شرایط زیر، به علاوه 10 درصد به فرانشیزهای فوق الذکر اضافه خواهد شد (فقط درصد):
– سابقه رانندگی راننده خودروی مشمول بیمه بدنه در تاریخ وقوع حادثه کمتر از 3 سال باشد.
– سن راننده در تاریخ وقوع حادثه کمتر از 25 سال باشد.
– فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفی، در صورتی که راننده وسیله نقلیه بیمه شده علت حادثه نباشد و شخص ثالث مسئول حادثه باشد، به نصف فرانشیز خسارت اول کاهش می‌یابد (به صورت درصد و حداقل).
– فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی، 10 درصد از مبلغ خسارت تعیین می‌شود.
– فرانشیز خسارت سرقت (به صورت جزئی و کلی)، 20 درصد از مبلغ خسارت تعیین می‌شود.

تبصره: در صورتی که بیمه‌نامه برای مدت بیش از یک سال صادر شوده و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت، تعداد خسارات در طول دوره اعتبار بیمه‌نامه برای محاسبه فرانشیز استفاده خواهد شد.

مواردی که باعث افزایش فرانشیز می‌شود، عبارتند از:

1. سابقه رانندگی کمتر از 3 سال: در صورتی که سابقه رانندگی راننده وسیله نقلیه بیمه شده در تاریخ وقوع حادثه کمتر از 3 سال باشد، 10 درصد به فرانشیز خسارت اضافه می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه‌گذار باید بیشتر از 3 سال سابقه رانندگی داشته باشد تا از فرانشیز کمتری برخوردار شود.

2. سن راننده کمتر از 25 سال: اگر راننده وسیله نقلیه بیمه شده در تاریخ وقوع حادثه کمتر از 25 سال سن داشته باشد، 10 درصد به فرانشیز خسارت اضافه می‌شود. در این صورت، راننده جوان باید مبلغ بیشتری را به عنوان فرانشیز پرداخت کند.

3. مسئولیت شخص ثالث: اگر در حادثه، شخص ثالث به عنوان مسئول تشخیص داده شود و راننده وسیله نقلیه بیمه شده علت حادثه نباشد، فرانشیز خسارت اول به نصف کاهش می‌یابد. این بدان معنی است که بیمه‌گذار در این حالت تنها نیمی از فرانشیز خسارت اول را پرداخت می‌کند.

این موارد باعث افزایش فرانشیز می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی مسئولیت بیشتر بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه است. بنابراین، برای کاهش مبلغ فرانشیز، مهم است که سابقه رانندگی مناسب داشته باشید و از رعایت قوانین و مقررات رانندگی پیروی کنید. همچنین، در صورت وقوع حادثه، تحقیقات دقیقی انجام دهید تا مسئولیت حادثه به درستی تعیین شود و بیمه‌گذار بتواند از فرانشیز کمتری برخوردار شود.

فرانشیز ثابت و فرانشیز درصدی

در عرصه بیمه، هر دو فرانشیز ثابت و فرانشیز درصدی استفاده می‌شوند و رایج بودن آنها به نوع بیمه و توافقات بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه بستگی دارد. اما به طور کلی، فرانشیز درصدی در بیمه‌های شخصی مانند بیمه خودرو و بیمه مسکن رایج‌تر است.

در فرانشیز ثابت، یک مبلغ ثابت تعیین می‌شود که بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت، ابتدا آن را پرداخت می‌کند و بقیه مبلغ خسارت توسط شرکت بیمه تامین می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید فرانشیز ثابت برای بیمه خودرو شما 2 میلیون تومان باشد. اگر خسارتی به ارزش 10 میلیون تومان رخ دهد، شما باید ابتدا 2 میلیون تومان را پرداخت کنید و 8 میلیون تومان باقیمانده توسط شرکت بیمه جبران می‌شود.

در فرانشیز درصدی، میزان درصدی از مبلغ خسارت تعیین می‌شود که بیمه‌گذار باید پرداخت کند. به عنوان مثال، فرض کنید فرانشیز درصدی برای بیمه خودرو شما 10 درصد باشد و خسارتی به ارزش 20 میلیون توامن رخ دهد. در این صورت، شما باید 10 درصد از 20 میلیون تومان، 2 میلیون تومان را به عنوان فرانشیز پرداخت کنید و بقیه مبلغ 18 میلیون تومان توسط شرکت بیمه جبران می‌شود.

با توجه به میزان مبلغ خسارت و نوع بیمه، شرکت‌های بیمه ممکن است فرانشیز ثابت یا فرانشیز درصدی را ترجیح دهند. همچنین، ممکن است در بعضی موارد، شرکت بیمه انتخاب فرانشیز ثابت یا درصدی را به عهده بیمه‌گذار بگذارد و بیمه‌گذار می‌تواند بین آنها انتخاب کند.

تاثیر فرانشیز بر حق بیمه

انتخاب فرانشیز در بیمه بدنه خودرو تأثیر قابل توجهی بر حق بیمه دارد. با انتخاب فرانشیز بیشتر، حق بیمه کاهش می‌یابد و با انتخاب فرانشیز کمتر، حق بیمه افزایش می‌یابد.

تأثیر انتخاب فرانشیز بر حق بیمه به عوامل زیر بستگی دارد:

1. تقسیم ریسک: با انتخاب فرانشیز بیشتر، بیمه‌گذار بخشی از ریسک خسارت را بر عهده می‌گیرد. در نتیجه، شرکت بیمه می‌تواند حق بیمه را کاهش دهد.

2. جلوگیری از خسارت‌های کوچک: با تعیین فرانشیز بیشتر، بیمه‌گذار موظف است خسارت‌های کوچک را خود تحمل کند و فقط در صورت وقوع خسارتی با مبلغ بیشتر از فرانشیز، شرکت بیمه جبران را انجام دهد. این باعث می‌شود که شرکت بیمه حق بیمه را کاهش داده و از تلف وقت و هزینه برای رسیدگی به خسارت‌های کوچک جلوگیری کند.

با توجه به این تأثیرات، انتخاب فرانشیز مناسب برای بیمه بدنه خودرو بستگی به عواملی مانند ریسک‌پذیری شما، توان مالی، نوع پوشش‌های بیمه‌ای و سابقه رانندگی شما دارد. بهتر است قبل از انتخاب فرانشیز، شرایط بیمه‌نامه را به دقت مطالعه کنید و با کارشناس بیمه مشورت کنید تا فرانشیز مناسبی را بر اساس نیازها و شرایط شما تعیین کنید.

نحوه انتخاب فرانشیز مناسب

برای انتخاب فرانشیز مناسب برای بیمه بدنه خودرو، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. بررسی توان مالی: ابتدا باید توان مالی خود را بررسی کنید و تعیین کنید که در صورت وقوع خسارت، چه میزان هزینه را می‌توانید به عهده بگیرید. اگر توان پرداخت خسارت‌های جزئی را دارید، می‌توانید فرانشیز بیشتری را انتخاب کنید.

2. ارزیابی ریسک‌پذیری: باید سطح ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید. اگر به عنوان راننده خطرپذیر شناخته می‌شوید و تمایل به پرداخت حق بیمه کمتر دارید، می‌توانید فرانشیز بیشتری را در نظر بگیرید. اما اگر تمایل به کاهش ریسک و پرداخت حق بیمه بیشتر دارید، فرانشیز کمتری را انتخاب کنید.

3. بررسی پوشش‌های بیمه‌ای: نوع پوشش‌های بیمه‌ای ممکن است در تعیین فرانشیز تأثیر داشته باشد. بهتر است شرایط و پوشش‌های مختلف بیمه بدنه را بررسی کنید و در نظر داشته باشید که فرانشیز برای هر پوشش ممکن است متفاوت باشد. انتخاب فرانشیز مناسب باید با توجه به نیازها و اولویت‌های شما انجام شود.

4. مشورت با کارشناس بیمه: برای انتخاب فرانشیز مناسب، می‌توانید با کارشناس بیمه مشورت کنید. کارشناس بیمه می‌تواند شرایط و نیازهای شما را بررسی کرده و به شما راهنمایی کند تا فرانشیز مناسبی را انتخاب کنید.

5. مطالعه دقیق شرایط بیمه‌نامه: قبل از انتخاب فرانشیز، به دقت شرایط و تعهدات بیمه‌نامه را مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که در صورت وقوع خسارت، حقوق و تعهدات شما و شرکت بیمه به درستی تعیین شده است.

با رعایت این مراحل و در نظر گرفتن عوامل مهمی مانند توان مالی، ریسک‌پذیری و نوع پوشش‌های بیمه‌ای، می‌توانید فرانشیز مناسبی را برای بیمه بدنه خودروتان انتخاب کنید.

پوشش‌های بیمه بدنه خودرو

پوشش‌های بیمه‌ای برای بیمه بدنه خودرو شامل موارد زیر می‌شود:

1. خسارت ناشی از تصادف: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از تصادف با سایر خودروها، اشیاء ثابت (مانند دیوار یا ستون) یا انقلاب خودرو رخ می‌دهد.

2. سرقت و سرقت تمامی یا بخشی از خودرو: این پوشش شامل جبران خسارت‌هاست که ناشی از سرقت کامل یا جزئی خودرو یا قطعات آن می‌باشد.

3. حریق و انفجار: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از حریق یا انفجار خودرو رخ می‌دهد.

4. طوفان، سیل و رعد و برق: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از طوفان، سیل، رعد و برق یا سایر بلا‌های طبیعی می‌باشد.

5. آتش سوزی: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از آتش سوزی خودرو رخ می‌دهد.

6. شیشه‌ها: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که به شیشه‌های خودرو (شامل شیشه جلو، شیشه‌های کناری و شیشه‌های عقب) وارد می‌شود.

7. خسارت به خودرو در پارکینگ: این پوشش شامل جبران خسارت‌هاست که ناشی از برخورد با سایر خودروها یا اشیاء در پارکینگ رخ می‌دهد.

8. خسارت ناشی از حیوانات: این پوشش شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از حمله حیوانات به خودرو می‌باشد.

مهم است که پیش از خرید بیمه بدنه، شرایط و پوشش‌های دقیق بیمه‌نامه را مطالعه کنید و با شرکت بیمه مشورت کنید تا پوشش‌های مناسب برای نیازهای شما را بررسی کنید. همچنین، شرکت‌های بیمه ممکن است پوشش‌های بیمه‌ای دیگری را نیز ارائه دهند که ممکن است با شرایط خاص خودرو و نیازهای شما همخوانی داشته باشند.

سوالات متداول:

1. فرانشیز در بیمه ایران چیست؟

فرانشیز درصدی یا مبلغی از خسارت است که بیمه‌گذار موظف به پرداخت آن است و مابقی خسارت توسط شرکت بیمه ایران پرداخت می‌شود.

2. چه انواعی از فرانشیز در بیمه ایران وجود دارد؟

 • فرانشیز ثابت: مبلغی ثابت است که در زمان بروز حادثه، از غرامت کسر می‌شود.
 • فرانشیز درصدی: درصدی از مبلغ خسارت است که بیمه‌گذار باید پرداخت کند.
 • فرانشیز نوع حادثه: فرانشیز برای انواع مختلف حادثه (مثلاً تصادف، سرقت) می‌تواند متفاوت باشد.

3. تاثیر فرانشیز بر حق بیمه ایران چگونه است؟

 • انتخاب فرانشیز بیشتر، حق بیمه را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.
 • انتخاب فرانشیز کمتر، حق بیمه را افزایش می‌دهد.

4. در چه شرایطی می‌توان از فرانشیز در بیمه ایران استفاده کرد؟

 • در صورت بروز حادثه و نیاز به دریافت غرامت از شرکت بیمه ایران، بیمه‌گذار می‌تواند از فرانشیز استفاده کند.
 • استفاده از فرانشیز به نوع و شرایط حادثه و همچنین نوع بیمه‌نامه بستگی دارد.

5. چگونه می‌توان فرانشیز مناسب در بیمه ایران را انتخاب کرد؟

 • انتخاب فرانشیز به میزان ریسک‌پذیری، توان مالی، نوع پوشش‌های بیمه‌ای و سابقه رانندگی شما بستگی دارد.
 • قبل از انتخاب فرانشیز، به طور کامل شرایط و تعهدات بیمه‌نامه را مطالعه کنید و با آگاهی کامل تصمیم بگیرید.
 • برای انتخاب فرانشیز مناسب، می‌توانید با کارشناس بیمه ایران مشورت کنید.

6. آیا امکان تغییر فرانشیز در بیمه ایران وجود دارد؟

 • بله، در برخی از موارد امکان تغییر فرانشیز در بیمه ایران وجود دارد.
 • برای تغییر فرانشیز، باید با شرکت بیمه ایران تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنید.
 • ممکن است برای تغییر فرانشیز، نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه باشد.

7. در صورت عدم پرداخت فرانشیز در بیمه ایران چه اتفاقی می‌افتد؟

 • در صورت عدم پرداخت فرانشیز، شرکت بیمه ایران از پرداخت غرامت به بیمه‌گذار خودداری می‌کند.
 • در برخی از موارد، ممکن است شرکت بیمه ایران غرامت را با کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت کند.

8. آیا فرانشیز در بیمه شخص ثالث ایران نیز وجود دارد؟

 • خیر، در بیمه شخص ثالث ایران فرانشیز وجود ندارد.
 • در بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است که تمام خسارات وارده به شخص ثالث را جبران کند.

9. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرانشیز در بیمه ایران به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

 • به وب‌سایت شرکت بیمه ایران مراجعه کنید.
 • با کارشناسان بیمه ایران تماس بگیرید.
 • به نمایندگی‌های بیمه ایران مراجعه کنید.

10. آیا فرانشیز در سایر شرکت‌های بیمه نیز وجود دارد؟

 • بله، فرانشیز در سایر شرکت‌های بیمه نیز وجود دارد.
 • شرایط و ضوابط فرانشیز در شرکت‌های بیمه مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

ممنون که تا پایان مقاله “فرانشیز بیمه بدنه ایران چقدر است” همراه ما بودید.

 

بیشتر بخوانید:

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا